Gå till innehåll

Skolpsykolog och samordnare för skolsköterskorna

Båda arbetar förbundsövergripande inom förbundets gymnasieskolor.

Skolpsykolog

Charlotte Blomqvist arbetar övergripande inom gymnasieförbundets skolor och har sitt arbetsrum på Campus Storken.

Charlotte Blomqvist

Skolpsykolog och verksamhetschef EMI

Samordnare för skolsköterskorna

Cecilia Vernersson arbetar som skolsköterska vid Jenny Nyströmskolan. En del i tjänsten består i att samordna möten och rutiner runt Elevhälsans medicinska insatser.

Cecilia Vernersson

Samordnare för skolsköterskorna i förbundet. Skolsköterska på Jenny Nyströmskolan för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.