GYF / Om oss / HR

HR-teamet

HR står för Human Resources och är ett administrativt och operativt chefsstöd. Strategiskt arbete som stöder målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare.

HR-TEAMET

Chatharina Gustafsson (Administrativ chef)
tel. 0480- 45 15 01, This is an email address

Celie Tägtström (HR-generalist)
tel. 0480- 45 15 02, This is an email address
• Stagneliusskolan, Axel Weudelskolan, Ölands utbildningscenter,
  Förbundskansliet
• Löneöversyn
• Personalbokslut
• Central bemanningsgrupp (CBG)
• Arbetsmiljö och rehabilitering
• Administration/Rutiner
• Arbetsrätt och lagbevakning
• Registerhantering/rapporter
• Introduktion

Mikaela Johansson (HR-generalist)
0480- 45 16 22, This is an email address
• Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan, Restaurang & Café
• Samverkan och SAM
• Krisledningsgruppen
• Hållbar Jämställdhet (HåJ)
• Arbetsmiljö och rehabilitering
• Administration/Rutiner
• Arbetsrätt och lagbevakning
• Registerhantering/rapporter
• Introduktion