GYF / Om oss / HR

HR-teamet

HR står för Human Resources och är ett administrativt och operativt chefsstöd. Strategiskt arbete som stöder målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare.

HR-TEAMET

Chatharina Gustafsson (Administrativ chef)
tel. 0480- 45 15 01, This is an email address

Celie Tägtström (HR-generalist)
tel. 0480- 45 15 02, This is an email address
• Jenny Nyströmsskolan, Axel Weudelskolan, Ölands utbildningscenter, Förbundskansliet.
• Löneöversyn
• Arbetsmiljö och rehabilitering
• Samverkan och SAM
• Registerhantering/rapporter
• Administration/Rutiner
• Personalbokslut
• Central bemanningsgrupp (CBG)
• Arbetsrätt och lagbevakning

Maria Holgersson (HR-strateg)
0480- 45 16 22, This is an email address
• Stagneliusskolan, Lars Kaggskolan, Restaurang & Café.
• Strategisk kompetensförsörjning
• Arbetsmiljö och rehabilitering
• Krisledningsgruppen
• Introduktion
• Hållbar Jämställdhet (HåJ)
• Arbetsrätt och lagbevakning