GYF / Kontakt / Samordnare för skolsköterskorna

Samordnare för skolsköterskorna

Cecilia Vernersson arbetar som skolsköterska vid Jenny Nyströmskolan. En del i tjänsten består i att samordna möten och rutiner runt Elevhälsans medicinska insatser.

Samordnande skolsköterskan har ansvar för att ta fram rutiner som säkerställer en säker och ändamålsenlig hälso-och sjukvård av god kvalitet, att journaler förs enligt patientdatalagen, att läkemedelshanteringen är väl fungerande, att kontakt tas med läkare eller annan personal när elevens tillstånd kräver det. Samordnar, kallar till och genomför möten i EMI:s yrkesnätverk.