Gå till innehåll

8 juni 2023

Ny adress för inskannade fakturor

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Leverantörer till oss på Kalmarsunds gymnasieförbund ska i första hand skicka sina fakturor som e-faktura. Några har inte möjlighet att göra det. Nu har vi en ny leverantör av inskannade fakturor med en ny adress: FE 7497-1040 Scancloud, 831 90 Östersund.

Leverantör som inte e-fakturerar idag

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen eller ekonomisystem. Fråga din systemleverantör. Du kan också köpa faktureringstjänster via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Skicka din faktura via mejl eller post

Du kan skicka din faktura till gyf-faktura@gyf.se eller via vanlig post Kalmarsunds gymnasieförbund, Referensnummer enligt tabell, FE 7497-1040 Scancloud, 831 90 Östersund.

Om du som leverantör skickar in eventuella personuppgifter vid fakturaskanning eller fakturahantering i förbundets ekonomisystem behandlas de enligt gällande lagstiftning (GDPR).