Gå till innehåll

25 maj 2023

Vi donerar myntsamling till Kalmar läns museum

Politikerna i direktionen står vid ett bord där det ligger lådor med fornminnen.

Foto: Sofia Simonsson

I april beslutade Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion att donera en myntsamling och tillhörande fornminnen från 1795 som gåva till Kalmar läns museum. I och med donationen överläts även ägandeskap och förvaltningsansvar till museet. Idag har politikerna i direktionen varit och besökt museet, träffat museichefen Örjan Molander och tittat på fornminnena och myntsamlingen.

Myntsamlingen

När Kalmar högre allmänna läroverk flyttade från det gamla läroverkshuset (1933) till det som idag är Stagneliusskolan, följde även läroverkets äldre samlingar ”Stifts- och gymnasiebiblioteket” med. Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar utgör en särskild avdelning i Kalmar stadsbibliotek. Grunden till detta bibliotek är det medeltida domkyrkobibliotekets och Kalmar storskolas äldsta bok- och handskriftssamlingar. Samlingarna förvarades på Stagneliusskolan fram till 1983. Därefter togs de över av Kalmar stadsbibliotek och flyttades till särskilt anpassade lokaler i stadsbibliotekets nya byggnad.

Vid övertagandet skiljdes myntsamlingen från biblioteket och lämnades kvar på Stagneliusskolan och har varit i förbundets ägo sedan dess. Myntsamlingen grundandes 1795 och är en av Sveriges äldsta läroverkssamlingar av mynt. Myntsamlingen har sedan 2021 förvarats i Kalmar läns museums lokaler för undersökning.