Gå till innehåll

Kamerabevakning

{"X":0.21,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar aktivt för trygghet och trivsel. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet i skolan. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga händelser samt bidra till en trygg skolmiljö.

Hitta på sidan

Laglig grund för kamerabevakning i skolan

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Skollagen (2011:800) ställer krav på att skolmiljön är trygg. Den lagliga grunden för kamerabevakning i skolan följer därför en rättslig skyldighet. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), till exempel vid kamerabevakning av skolgården och inomhus längs vägen till rektorsexpeditionen.

Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att förbundsdirektionen och skolan ska väga sina behov och intressen mot hur stor störning det kan innebära på en enskild persons integritet med kamerabevakning. I skolans fall kan det exempelvis handla om att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön eller att skolans lokaler har haft problem med återkommande skadegörelse. En sådan intresseavvägning ska finnas dokumenterad på respektive skola.

Var sitter kamerorna?

Utifrån intresseavvägning och behov kan kameror placeras inomhus.

Vem har tillgång till materialet?

Endast ett fåtal behöriga medarbetare på Kalmarsunds gymnasieförbund har tillgång till det inspelade materialet. Inspelningarna lagras på Kalmarsunds gymnasieförbunds egna servrar som är skyddade mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna.

Inspelningarna från kamerorna sparas i normalfallet i 72 timmar (tre dagar). Om en händelse inträffar där inspelningen behövs kan en viss del av materialet sparas längre. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Kan bildmaterialet lämnas ut till andra?

Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas. Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott.

Har du frågor om kamerabevakning i skolan?

Kontakta dataskyddsombudet på Kalmarsunds gymnasieförbund.

Kalmarsunds gymnasieförbunds dataskyddsombud