Gå till innehåll

6 december 2023

Professionsprogrammet 2023

{"X":0.1225,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

För fjärde året i rad har förbundets professionsprogram för lärare genomförts. 2023 års upplaga genomförde 4 december sin avslutningsceremoni med musik, snittar och bubbel. Elva lärare har genomfört årets program. I år har vi haft extern medverkan med två lärare från Oscarsgymnasiet som deltagit i programmet.

Professionsprogrammet 2023 har haft sex gemensamma träffar. En viktig del under träffarna har varit det kollegiala lärande samtalet. Inom respektive professionsgrupp har lärarna genomfört lektionsobservationer med uppföljande samtal hos varandra. Samtliga lärare har inom programmets ram skrivit texter där de bland annat lyfter fram sin vision som lärare och de beskriver även det aktionslärande som de har bedrivit i sin undervisning. Som stöd i skrivandet har lärarna haft förbundets lektor. Som en gemensam grund i både de lärande samtalen och aktionslärandet har deltagarna läst litteratur. En viktig byggsten i professionsprogrammet är förbundets diplomerade skolcoacher. Alla lärare inom professionsprogrammet har haft sin egen coach och genomfört fyra samtal. Följande citat från en av årets deltagare sammanfattar professionsprogrammet på ett bra sätt:

“Avslutningsvis vill jag bara kort sammanfatta min egen progression. Den resa som professionsprogrammet bjudit mig på är över förväntan. I våras hade jag svårt att se hur de olika delarna skulle bilda en helhet, men med facit i hand så är jag oerhört imponerad av hur allt smälte samman. Jag har kommit till insikt om att jag i tidigare utvecklingsarbeten ofta sökt bekräftelse på att det jag gör är rätt. Mina nya kunskaper om barriärer och bias har verkligen påverkat mig. Jag har även tvingats tänka utanför boxen på ett sätt som jag inte hade klarat på egen hand. Litteraturen, samtalscoachen, kursledningen och mina kollegor på utbildningen har gett mig några riktiga tankeställare. Jag är väldigt tacksam för att jag har utmanats och lite smått provocerats för att ta steget ut ur bekvämlighetszonen och in i professionsutveckling och lärande på riktigt.”

Våra deltagare: Manuela Bjerre, Ann-Sofie Gustavson, Mimma Thörnklo, Lidia Kristiansson, Amanda Hovstam, Malin Banawat, Anna Ambjörnsson, Pia Järnesjö, John Lindström, Hedvig Lidåker och Richard Gunnarsson.

Du kan på webbplatsen för professionsprogrammet ta del av mer information. Där hittar du bland annat lärarnas filmer om aktionslärande och rapporten från årets professionsprogram.