Gå till innehåll

4 december 2023

Vår förbundsdirektör är invald till skolforskningsnämnden

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Regeringen har valt in vår förbundsdirektör Mats-Peter Krantz till den nationella skolforskningsnämnden. Nämnden (eller skolforskningsinstitutet som det också kallas) är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Detta gör nämnden bland annat genom att systematiskt sammanställa forskningsresultat och göra dem tillgängliga för lärare, rektorer och andra verksamma inom skolväsendet.

- Det känns otroligt inspirerande och privilegierande att bli föreslagen och invald till skolforskningsnämnden. Jag ser fram emot att få delta i nämndens arbete. Jag tänker att jag utifrån min nuvarande roll som förbundsdirektör och skolchef kan bidra med sakkunskap och analyser från den verksamhet som jag leder och arbetar i, men även bidra med ett omvärldsbevakande förhållningssätt om hur lärande och skola påverkas av samhällets utveckling. Det känns stimulerande att få komma med i en kontext som har målsättning att göra forskningen mer "lättåtkomlig" då det är grundbulten för skolverksamhet, säger Mats-Peter Krantz.