Gå till innehåll

18 oktober 2023

Gängsnacket – en guide för föräldrar och andra viktiga vuxna

En illustration av tre ungdomar som sitter på en bänk och en annan ungdom i närbild som tittar in i kameran.

Länsstyrelserna

Att bryta cykeln av rekrytering av barn och unga till kriminella gäng är en utmanande och viktig uppgift som kräver insatser från alla. Länsstyrelsen har, tillsammans med polisen, tagit fram en broschyr för att öka kunskap om tecken att vara uppmärksam på. Broschyren är riktad till dig som förälder eller annan viktig vuxen och syftar till att stötta dig i att förebygga att din ungdom dras in i kriminella gäng.

Broschyren ger information om hur man kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet. Den finns på svenska och även översatt till nio andra språk (engelska, tigrinska, turkiska, spanska, somaliska, persiska (farsi), franska, centralkurdiska (sorani) och arabiska.). Broschyren innehåller olika delar:

  • Är du orolig för att ditt barn ska lockas in i kriminalitet?
  • Vad vill gängen att barnen ska göra?
  • Du är viktigast för ditt barn
  • Här kan du få hjälp

Kom ihåg att du som vuxen är en oerhört viktig person i barnets liv. Det är du som kan se, fråga och lyssna – om och om igen.

Kalmarsunds gymnasieförbund hjälper Länsstyrelsen att sprida budskapet - tillsammans arbetar vi för en barndom utan brott!

Ladda ner och läs broschyren Gängsnacket digitalt på Länstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du vet mer?

Evelina Juel

Hållbarhetsstrateg