Gå till innehåll

26 juni 2023

Särskolan byter namn till anpassad skola

{"X":0.015,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Den 2 juli byter särskolan namn till anpassad skola. Gymnasiesärskolan kommer heta anpassad gymnasieskola. Namnbytet är ett beslut från Riksdagen som ett led i att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Dessa begrepp byter namn

  • grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola
  • gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola
  • komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Varför ändras namnen?

Den viktigaste anledningen till att namnen ändras är att skolan ska vara fri från kränkande behandling och trakasserier. De nuvarande namnen signalerar att eleverna i särskolan är annorlunda och särskilda på ett sätt som är negativt. Önskemål om namnbytet kommer från två elever i Heby kommun och har gått hela vägen från ett medborgarförslag till ett riksdagsbeslut.

Vad menas med anpassad?

Att byta namn till anpassad handlar om att berätta om själva skolformen och inte om eleverna. Att använda anpassad i namnen visar att det handlar om att anpassa skolformen efter elevers behov och förutsättningar

Mer om Riksdagens beslut - Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.