Gå till innehåll

Synnöve Skjaevesland Lindell

Lärare i svenska som andraspråk och matematik (grundskolan)