GYF / Utbildning / SFI - Svenska för invandrare

SFI - Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver utbildning i svenska för invandrare på Axel Weüdelskolan i Kalmar och på Ölands utbildningscenter i Borgholm.