Gå till innehåll

Skapande verksamhet

Kursen passar dig som är kreativ och vågar prova olika skapande verksamheter som Bild och form, Musik och Rörelse och Drama.

Det här lär du dig på kursen

  • Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande
  • Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang
  • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktivitete
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor

Kursens syfte och innehåll

Du får prova på olika delar av skapande verksamhet och olika tekniker. Du lär dig också skapandets betydelse för lärande, växande och utveckling. Du lär dig också mer om skapandet som redskap i pedagogiska sammanhang.