Gå till innehåll

Kultur- och idéhistoria

{"X":0.265,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

I ämnet behandlas kulturhistoria i betydelsen konstarternas historia och sambandet mellan kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar.

Den här kursen kan du inte läsa om du studerar Estetiska programmet - Bild

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill veta hur idéer och kulturella uttryck har utvecklats genom historien. Hur påverkar samhället kulturen - och tvärtom? Hur kan det ha varit att leva som konstnär förr i tiden? Har kulturen möjlighet att förändra maktförhållanden i samhället?

Kursens syfte och innehåll

Kursen ger dig kunskaper om olika kulturuttryck och deras betydelse - såväl i den epok då de skapades som i nutiden. Kursen utvecklar och fördjupar din förståelse av kulturens och idéernas betydelse för samhällsförändring, men även kulturens betydelse för dig själv.