Gå till innehåll

Busskort (terminskort)

Du som elev har rätt till busskort om du har minst 6 km färdväg mellan hemmet och skolan. Du har rätt till busskort till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Vad behöver du göra för att få ett busskort?

Ansökan om busskort ska lämnas in till den gymnasieskola som du har blivit antagen till. Elever som tillhör våra medlemskommuner behöver inte söka busskort i sin hemkommun (Torsås, Mörbylånga, Borgholm och Kalmar).

Bor du utanför Kalmar kommun?

Om du inte bor i Kalmar kommun så kontaktar du den kommun där du är folkbokförd för att få hjälp med busskort/terminskort.

Undantag på krav att inkomma med ansökan om busskort

Elever på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan som har mer än 6 km färdväg mellan hemmet och skolan, behöver inte lämna in ansökan om busskort.

Elever som har mer än 6 km mellan folkbokföringsadress och busshållplats kan ansöka om kontant resebidrag. Berörda elever på Jenny Nyströmskolan, Lars Kagg och Stagneliusskolan måste i dessa fall lämna in en ansökan avseende kontant resebidrag.

Om elev har delat boende hos båda vårdnadshavare

Eleven är berättigad till busskort även i de fall boende är hos båda vårdnadshavarna. I de fall behöver vi få en "försäkran om stadigvarande boende" av vårdnadshavare. Skicka in er försäkran om stadigvarande boende via vår e-tjänst.

Har du glömt eller tappat ditt busskort?

Om eleven har glömt sitt busskort så delas inte något tillfälligt ut. Elever som studerar vid gymnasie- eller folkhögskola behöver alltid uppvisa giltig biljett. Du behöver även kunna legitimera dig om du blir ombedd.

Om ett resekort går sönder eller tappas bort ska eleven eller vårdnadshavaren kontakta sin skola. Det kostar 200 kr för ett nytt kort.

Om skolbiljett på Kalmar länstrafiks webbplats Länk till annan webbplats.

Pia Palmblad

Ekonomi-/Antagningsassistent