Gå till innehåll

Logistik

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

Den här kursen kan du läsa om du är elev på Fordons- och transportprogrammet

Det här lär du dig på kursen

Kursen Logistik 1 tar upp alla moment i en produkts förflyttning mellan tillverkning och försäljning. Kursen syftar till en förståelse för hur reservdelar till bil, maskin eller lastbil förflyttar sig över världen för att till sist hamna på ett fordon. Eleven skall veta att fordonets reservdelar inte alltid finns tillgängliga på lagret för montering utan måste beställas och planeras noggrant för att fordonet inte ska stå stilla och ta plats.

Kursens syfte och innehåll

Kursens mål är att eleven skall ha den förståelsen och kunskap som behövs för att kunna tillfälligt jobba på ett lager.