Gå till innehåll

Historia

{"X":0.215,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Kursen vänder sig endast till dig som läser på Teknikprogrammet eller yrkesprogrammen.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill bygga vidare på kursen Historia 1a1 och utveckla dina historiska kunskaper och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden.

Kursens syfte och innehåll

Den här kursen bygger vidare på Historia 1a1. Här får du studera och analysera ytterligare historiska förändringsprocesser. Du får även lära dig mer om källkritik och att granska historiska källor utifrån källkritiska metoder. Kursen innehåller dessutom en fördjupning om hur historiska har använts av olika grupper i samhället på olika sätt.