Gå till innehåll

15 februari 2024

Jenny Nyströmskolan har beviljats nya bidrag för Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, praktik, ungdomsutbyten och idrottsprojekt i EU. Nu har Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljat bidrag och Kalmar län fick över tre miljoner kronor i beviljade bidrag. Jenny Nyströmskolan var den skola som fick högst beviljad budget.

År 2021-2027 är alla Jenny Nyströmskolans program ackrediterade via Erasmus+, ett europeiskt utbytesprogram vilket innebär att de elever som har APL kan genomföra delar av den utomlands. Nu har Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljat bidrag för utbildning och internationella samarbeten och Jenny Nyströmskolan blev den ledande skolan med högst beviljad budget, totalt nästan 70 000 Euro (över 700 000 SEK).

Målen på Jenny Nyströmskolan är att genom internationellt samarbete öka andel elever med gymnasieexamen, minska andel avhopp, öka måluppfyllelse matematik, ökat elevengagemang gällande trygghet och trivsel, att elever utför del av praktik utomlands samt jobbskuggning och kurser för personal.

- Vi har under flera år genomfört aktiviteter av olika slag och efter sportlovet ska några elever till Nederländerna för praktik, senare i mars åker några elever till Italien och lite längre framåt sommaren åker några lärare till Finland för att inleda ett samarbete. I höstas var en elevgrupp i Tyskland, en elevgrupp i Norge och personal har varit på kurser i Finland, Grekland och Tyskland. Och allt det inom ett läsår säger Kristofer Bengtson, programrektor på Jenny Nyströmskolan

Kristofer Bengtsson

Programrektor för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet