Gå till innehåll

Trivselregler

{"X":0.16,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Trivselregler för Jenny Nyströmskolan.

På vår skola:

 • är all undervisning obligatorisk och du förutsätts delta aktivt i undervisningen.
 • bär alla skollegitimation väl synligt för trygghetens skull.
 • bemöter och behandlar vi varandra på ett respektfullt sätt. Alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudet
 • är vi rädda om skolan och dess utrustning. Vi slänger skräp i papperskorgarna. Om vi flyttar på möbler i klassrum och på andra platser i skolan ställer vi i ordning efter oss. Vi klottrar inte eller förstör vår skola.
 • är det endast tillåtet att ha med vattenflaska med lock i lektionssalar/bibliotek.
 • är det inte tillåtet att äta i lektionssalar/bibliotek om inte läraren meddelat annat.
 • följer vi de speciella regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i vissa kurser, salar och institutioner.
 • är det läraren som ger klartecken när dator, mobil och/eller annan digital utrustning ska användas i undervisningen.
 • fuskar vi inte. All form av fusk och otillåtna hjälpmedel i samband med examensuppgifter är förbjudet.
 • använder vi inte droger! Det är förbjudet att använda tobak, alkohol eller andra droger inom skolans område.
 • filmar eller fotar vi inte någon utan personens tillåtelse.
 • avråder vi från användande av starka dofter, vi tar hänsyn till alla allergiker.