Gå till innehåll

14 juni 2023

Nu examineras vår första grupp från utbildningen Cloud and IT-infrastructure specialist

Klassbild på alla som tar i examen i gruppen.

Den 15 juni tar vår första grupp examen från yrkeshögskoleutbildningen Cloud and IT-infrastructure specialist. De började utbildningen i september 2021 på Axel Weüdelskolan.

Utbildningen blev initierad av arbetslivet (2020) och innehållet är helt anpassat och utformat utifrån arbetslivets kompetensbehov och önskemål. Utbildningen styrs av en ledningsgrupp där representanter från arbetslivet är i majoritet.

- Utbildningen ger en väldigt bra grund att stå på och i slutet på utbildningen kändes det som att vi höjdes till en högre nivå. Trots att kursen heter ”Cloud and IT-infrastructure specialist” är det en mycket mångfacetterad utbildning, säger Niklas Digréus som snart kommer ta sin examen från utbildningen.

I utbildningen ingår två perioder av lärande i arbetslivet (LIA) i sammanlagt 20 veckor. Genom LIA får både studenter och arbetsgivare en bra möjlighet att lära känna varandra vilket i sin tur ger goda möjligheter till anställning. Generellt inom yrkeshögskolan får över 90 % anställning inom ett år från examen inom utbildningens yrkesområden.

- Vår upplevelse av utbildningen är mycket positiv med motiverade studenter. Arbetslivet har varit engagerat med företrädare från såväl privat som offentlig sektor, Lennart Nordström, utbildningsledare på Axel Weüdelskolan.

Studenter sitter vid ett bord och är glada.

Efter utbildningen

I framtiden ger utbildningen dig möjlighet att jobba i många spännande yrkesroller som bland annat IT-konsult, drifttekniker IT, IT-infrastrukturspecialist, IT-tekniker inom molntjänster, operations manager inom IT och supporttekniker.

Det finns en stor efterfrågan på Cloud och IT-infrastruktur specialister och tillsammans med arbetsgivare och branschens önskemål har utbildningens innehåll skräddarsytts för att passa framtidens behov.

Lennart Nordström

Utbildningsledare YH, Västergård, rum B2025