Gå till innehåll

16 maj 2023

Ansök till SFI

{"X":0.135,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Axel Weüdelskolan från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i Kalmar kommun, och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats och studierna pågår hela året.

Ansök till utbildningen

Ansökan görs via webbformuläret.

Lina Johansson

SFI-administratör