Gå till innehåll

Länkar

Länkar är en viktig del av webbplatsen eftersom de kan hjälpa besökaren att komma vidare till relaterad eller fördjupad information.

Skriv tillgängliga länkar

Tydliga länkar underlättar för alla, men är särskilt viktigt för personer som använder hjälpmedel. Med en skärmläsare kan du till exempel välja att navigera på sidan genom att läsa upp länkarna. För användare med nedsatt motorisk förmåga kan varje interaktion kräva mycket tid eller energi.

Försök, om det är möjligt, att skriva länktexten så att det går att förstå vart länken leder även om den är tagen ur sitt sammanhang.

Den här actionknappen använder du när du ska länka internt till en annan sida på vår webbplats. Eller när du ska länka till information i form av PDF, Word, Powerpoint eller liknande. Kom ihåg att länkar till filer eller externa webbplatser ska alltid öppnas i nytt fönster.

 1. Klicka på lådan med moduler i verktygslisten.
 2. Hitta modulen "actionknapp", lättast är att använda sökfunktionen.
 3. Fyll i länktexten i första fältet.
 4. Välj om du vill länka till en intern eller extern sida. Peka sedan ut den interna sidan i innehållstrukturen eller skriv in den externa adressen.
 5. Välj om du vill öpnna länken i nytt fönster eller inte. Att öppna en länk i ett nytt fönster rekommenderas inte ur tillgänglighetsperspektiv. Enda gången det kan vara motiverat är när du länkar till ett dokument.
 6. Klicka "OK".

Det går att välja färg på actionknappen.

Den här actionknappen använder du när du ska länka till ett externt webbformulär, en blankett som aktivt ska fyllas i eller till ett schema eller liknande. Helt enkelt till något där personen aktivt ska fylla i något.

Kom ihåg att länkar till filer eller externa webbplatser ska alltid öppnas i nytt fönster.

När du ska länka till en extern sida så använder du den här länkfunktionen. Tänk på att du helst inte ska använda länkningar i brödtext utan att du skriver länken separat efter textstycket. Länkar till filer eller externa webbplatser ska alltid öppnas i nytt fönster.

Du ska även formulera texten till länken som i exemplet:

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.

Nationella prov på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 1. Markera texten du vill länka.
 2. Klicka på länkikonen i verktygslisten.
 3. Välj extern sida.
 4. Fyll i adressen till den externa webbsidan.
 5. Klicka på OK.

Längst ned på en sida kan du samla länkar till andra sidor (interna och externa) i en lista. Till skillnad från vanliga länkar kan metadata ärvas till underliggande sidor i strukturen.

 1. Högerklicka på aktuell sida i trädstrukturen och välj "egenskaper -> metadata".
 2. Välj rutan för "relaterade länkar".
 3. Klicka på "+ lägg till" och välj "länk".
 4. Skriv länknamnet överst i rutan.
 5. Peka ut en intern länk eller välj "länktyp extern sida" och skriv in webbadressen (URL).
 6. Klicka "OK"
 7. Uppdatera sidan för att se länkarna i rutan för relaterade länkar längst ned på sidan.

I undantag fyller länkar i löpande text en bra funktion, men det är bättre att samla dem efter texten.

Exempel på en bra länktext: Lär dig mer om att skriva på webben.

Exempel på en dålig länktext: Läs mer om hur du skriver på webben här.

För att skapa en länk:

 1. Markera texten du vill länka.
 2. Klicka på länkikonen i verktygslisten.
 3. Välj vilken typ av länk du vill göra.