Stagneliusskolan / Utbildning / AST-enheten / Individuellt alternativ

Individuellt alternativ

Vår vision är att du ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Vi strävar efter utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt utifrån dina individuella förutsättningar.

Vår vision är att du ska må bra, känna trygghet och lyckas i skolan. Vi strävar efter utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt utifrån dina individuella förutsättningar.

Vad erbjuder vi?

En individuellt anpassad utbildning för dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd som saknar behörighet från grundskolan.

Vilka är målen för utbildningen?

Du ska vilja komma till skolan och där känna gemenskap och trygghet med kamrater och personal.
Undervisningen ska vara anpassad efter dina individuella behov.
Ditt självförtroende ska öka genom att vi ger möjlighet att lyckas med skolarbetet.
Vi strävar efter att du utvecklas socialt och kunskapsmässigt så mycket som möjligt.
Du får fördjupade insikter om din funktionsnedsättning.
Vi strävar efter att du ska nå godkända betyg i gymnasiegemensamma ämnen.

Hur arbetar vi?

Det går cirka fem elever i varje klass. Du får ett hemklassrum med egen arbetsplats och dator. Klassrummet är öppet på raster och luncher och det finns alltid någon medarbetare på plats.

Skoldagen och dess innehåll struktureras tydligt och du får ett individuellt schema och egen anslagstavla. Du kan välja mellan att äta tillsammans i matsalen eller att ha med lunchlåda till vårt eget kök.

Vi hjälper dig att konkretisera, visualisera och strukturera ämnesstoffet. Vi arbetar aktivt för att du ska öka förståelsen för dig själv och omvärlden samt öva den sociala förmågan. Detta sker exempelvis genom studiebesök, utflykter och temastudier. Inom ramen för idrottskurserna får du möjlighet att utveckla motorik, perception och kommunikation.

Vad krävs för att söka plats i denna klass?

Att du har en diagnos inom autismspektrumtillstånd samt vilja och förutsättningar för teoretiska studier i mindre grupp. Vi förväntar oss att du deltar i både undervisning och de sociala aktiviteter som ingår i skolans verksamhet.

Individuellt upplagd poängplan

Första året läser du i huvudsak behörighetsgivande grundskoleämnen och/eller gymnasiegemensamma ämnen. Därefter läggs utbildningen upp med en individuell studieplan efter dina önskemål och skolans möjligheter där även annan motivationsskapande verksamhet kan schemaläggas.

Grunden i undervisningen bygger på att du känner trygghet i den lilla gruppen och får chans att lyckas i ditt skolarbete.