Poängplan

Kurs

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1* 100
*= eller Svenska som andraspråk 1 100
   
 Programgemensamma ämnen  
 Branschkunskap inom handel och administration 100 
 Entreprenörskap 100 
 Information och kommunikation 100 
 Servicekunskap 100 
   
 Inriktningsämnen  
 Affärsutveckling och ledarskap 100 
 Inköp 1 100 
 Näthandel 1 100 
 Personlig försäljning 1 100 
 Praktisk marknadsföring 1 100 
   
 Fördjupningsämnen (exempelvis)*  
 Entreprenörskap och företagande 100 
 Handel specialisering 100 
 Information och kommunikation 2 100 
 Personlig försäljning 2 100 
 Praktisk marknadsföring 2 100 
 Praktisk marknadsföring 3 100 
 Svenska 2* 100 
 *= eller svenska som andraspråk 2 100 
 Individuellt val 200 
 Gymnasiearbete 100 
   
 Totalt programmet 2500