Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Stagneliusskolans student 2021

Stagneliusskolans student 2021

Onsdagen den 9 juni är det dags för Stagneliusskolans student.
Nu har vi fått besked att de lokala restriktionerna kommer lyftas fr o m 1/6 och vi har från nationell nivå fått klartecken att låta fler personer vistas på samma plats. Äntligen kan vi alltså få komma med positiva nyheter gällande årets utspring!!!

Under studentdagen så kan vi nu tillåta anhöriga att närvara på skolans parkering. Det betyder då att varje elev har möjlighet att låta två anhöriga närvara vid utspringet. Eleverna kommer att erhålla två biljetter var att dela ut.
Schemat för dagen är väldigt tidspressat för att minimera väntetider och förebygga trängsel, därför är det viktigt att man respekterar de tider som är kommunicerade nedan.

Tider för utspring

Klass

Tid för utspring

EK18A1 11:15
SA18A1 11:25
SA18C1 11:35
SA18F1 12:15
EK18A2 12:25
EK18B2 12:35
EK18A3 13:15
EK18B1 13:25
SA18B1  13:35
HA18A1  14:15
SA18E1 14:25
SA18E2 14:35
SA18E3 14:45

För att ovanstående ska fungera behöver vi allas hjälp med att respektera följande:
• Alla måste hålla avstånd och respektera andra anhöriga och andra studenter. Detta gäller såväl på som utanför skolans område.
• Möjligheten att vistas på skolans område begränsas till ca 5 min efter utspring så att vi har möjlighet att ta in nya anhöriga till nästa utspring.
• Ingång till skolans område sker från parkeringsinfarten vid matsalen.
• Utgång från skolans område sker från parkeringsinfarten vid Fredriksskansgatan.
• Det är viktigt att anhöriga som ska närvara på skolgården vid utspringet, inte kommer långt i förväg. Detta för att förhindra att trängsel uppstår utanför ingångarna till skolgården.

Samtliga klassers utspring kommer att livesändas så anhöriga kan ta del av händelsen digitalt. Vi återkommer med mer information om livesändningen.

Programmet som är planerat innebär att tre klasser åt gången samlas först i matsalen för studentlunch och därefter förflyttar sig till aulan för mösspåtagning och högtidlig ceremoni, sedan blir det utspring från huvudentrén för en klass i taget som vanligt. Utspringet kommer att sändas live. På grund av GDPR kommer inte utspringen att kunna ses i efterhand. Lämplig plats att hämta upp studenterna därefter är någon av parkeringarna längs Södra kanalgatan.

Angående livesändningen under studentutspringen