Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Nominering till Guldäpplet

Nominering till Guldäpplet

Vi kan stolta meddela att vår lärare Maria Olsén har nominerats till det prestigefyllda priset Guldäpplet.

Guldäpplet är ett ett pris som lyfter fram lärare som tar unervisningen framåt med digitala hjälpmedel. I år är ett hundratal lärare nominerade.
Maria Olsén är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

I nomineringen står bland annat att Maria jobbar målmedvetet i sin språkundervisning med att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger, och att hon under pandemin har sett möjligheter tilldigital samverkan bland annat genom att hennes elever deltagit i digiatala föreläsningar, filmprojekt och i Meet-samtal.