Stagneliusskolan / Om skolan / Studieekonomi / Stipendier / Dahmska fonden, Samfond 3

Dahmska fonden och Samfond 3

Publicerad: 2012-09-15 08:03

Studerande vid universitet och högskolor, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan erhålla stipendier ur Dahmska fonden och Samfond 3.
Ansökningsblanketter finns till höger på sidan.

Följande principer är vägledande för utdelning:

• Stipendier avser första utbildning - alltså inte en andra utbildning eller vidareutbildning.
• Den studerande ska vara född inom Kalmar kommun.
• Den studerande ska ha tagit poäng enligt normal studietakt.
• Den studerande ska vara inskriven vid svenskt universitet/högskola. Studier utomlands räknas, om de ingår i den svenska utbildningen.
• Stipendier utdelas ej under utbildningens första år respektive sista termin.
• Stipendierna fördelas mellan olika typer av utbildningar; äldst i utbildning prioriteras.
• Ansökningshandlingarna måste vara kompletta för att beaktas.

Ansökningshandlingarna ska omfatta:

• Personbevis
• Kortfattad redogörelse för hittills bedrivna studier med angivande av studiemål och beräknad tid för avläggande av examen.
• Originalintyg/bevittnad kopia av intyg från universitet/högskola om att studier bedrivs under terminen.
• Original/bevittnad kopia av registerutdrag som visar avklarade kurser med summan av avklarade poäng framräknad.
• Uppgift om hittillsvarande inkomst under nuvarande kalenderår, undertecknad med försäkran på heder och samvete.
• Bevittnad kopia av avgångsbetyg från gymnasieskola i Kalmar.
• Sökande skall särskilt ange att han/hon är född inom Kalmar kommun, samt styrka detta med personbevis.

Ansökningsperiod: September-oktober månad årligen

Den undertecknade ansökan ska senast den 31 oktober vara oss tillhanda.
Ansökan skickas till:

Stipendienämnden Stagneliusskolan
Box 824
391 28 Kalmar 

Ingen stipendieutdelning 2020

På grund av negativt resultat blir det i år blir det ingen utdelning ur Dahmska fonden eller Samfond 3 till högskolestipendierna.