Stagneliusskolan / Om skolan / FN-rollspel

FN-rollspel

Stagneliusskolan har sedan 1992 anordnat eller deltagit i olika FN-rollspel.

FN-rollspel är en pedagogisk metod som vi använder för att lära eleverna hur den globala politiken går till, hur man löser globala komplexa frågor i praktiken. FN-rollspelet gör dessa frågor enklare att förstå samt mer intressanta för eleverna.

Eleverna får anta rollen som ambassadör eller diplomat och föra ett lands talan i frågor som FN arbetar med. Eleverna diskuterar, formulerar lösningar i förhandlingar och debatter på frågor i utskott och generalförsamlingen. Detta ger eleverna stor kunskap om internationella frågor och dess komplexitet samt insikt i den globala politiken.

Genom FN-rollspelet lär sig eleverna diplomatens arbetssätt och att ett givande och tagande av synpunkter ger en insikt i förhandling som en bra långsiktig lösning på problem. 

Stagg är certifierad FN-skola

Vill du veta mer?

Daniel Åkerblom

Signatur: ÅD

Lärare

Naturkunskap, geografi