Fortsatt fjärr- och distansutbildning

Stagneliusskolan fortsätter med fjärr- och distansundervisning tills annat beslut fattats.

Enligt regeringens presskonferens från 2021-01-21 var budskapet att vi som gymnasieskola har möjlighet att från och med nästa vecka börja ta in elever. Utifrån nuvarande smittläge i Kalmar har vi beslutat att fortsätta med fjärr- och distansundervisning i nuvarande form och omfattning tills annat beslut fattas. När det blir förändringar kommer det att meddelas i god tid.

Liksom tidigare är de här undantagna från fjärr- och distansundervisning:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • elever på introduktionsprogram inkl. språkintrodukion
  • elever som är i övrigt sårbara vid fjärr- eller distansundervsning
  • elever på gymnasiesärskolan
  • elever på AST-enheten

Med vänliga hälsningar
Skolledningen på Stagneliusskolan