Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Planering / Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet

Skolledningen och gymnasiearbetsgruppen har under våren tagit fram en webbplats för både elever och lärare.

Webbplatsens startsida är en arbetsprocessbeskrivning för elevens arbete, men där framgår också deadlines och beslutspunkter som kräver handledares insatser .

På sidan finns också mallar, styrdokument och exempel på gymnasiearbeten samlade.

Webbplatsen nås här eller via länk på kunskapsportens "hitta direkt"