Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Studievägledning

Studievägledning

Välkomna till oss om du har frågor kring dina studier, vägledning om utbildningar, yrken och den aktuella arbetsmarknaden.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Cajsa Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Beteende, Samhälle och Handelsprogrammet

072-466 73 64

Rebecka Martinsson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

072-466 73 65