Skola24 vårdnadshavare

Schema

 • Logga in i Skola24 med e-legitimation http://ksgyf-sso.skola24.se/
 • Klicka på Översikt - Schemavisare
 • Om du är vårdnadshavare för flera elever i Skola24, välj rätt elev
 • Du kan se schema för klasser och lärare i schemavisaren HÄR. Till schemavisaren behövs ingen inlogg.

Frånvaroanmälan

 • Logga in i Skola24 med e-legitimation http://ksgyf-sso.skola24.se/
 • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Anmäla frånvaro"
 • Klicka på "Ny frånvaroanmälan"
 • Välj heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag
 • Fyll i rätt datum och eventuella tider
 • Välj anledning
 • Klicka på "Anmäl frånvaro"
 • Du kan även se tidigare frånvaro för eleven.
 • Du kommer inte få en bekräftelse direkt utan får ett meddelande först när eleven är frånvarande på sin första lektion. 

Instruktionsfilm

Anmälan genom telefon

 • Ring 0515-77 73 07
 • Följ instruktionerna
 • Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffrror ÅÅMMDDXXXX)
 • Ring före klockan 12 den dag eleven är borta

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget vid anmälan genom Talsvar. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag. Om du ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror.

Meddelande om frånvaro

 Som vårdnadshavare har man möjlighet att få meddelande om elevens frånvaro. För att kunna få det måste vårdnadshavaren komplettera sina uppgifter i Skola24 med mailadress och telefonnummer.

Instruktion till hur du ändrar uppgifter i Skola24 som vårdnadshavare.

bild på film klipp


För att få information om sitt barns frånvaro

Som vårdnadshavare har man möjlighet att få meddelande om elevens frånvaro. För att få det måste man komplettera sina uppgifter i Skola24 med mejladress och telefonnummer.
Det utgår också ett mejl till vårdnadshavare varannan vecka om eleven har mer än 10% frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro räknas in.
All information från systemet förutsätter att vårdnadshavare har registrerat sina uppgifter.

Instruktion till hur du lägger in dina uppgifter

Problem med att logga in?

Jag försöker logga in men får nekad åtkomst, vad gör jag för fel?

Kontrollera att du har angivit rätt inloggningsuppgifter och att du har internetåtkomst. Prova gärna en annan webbläsare.

Om du blir nekad åtkomst till Skola24 eller att du inte ser ditt barn/något av dina barn, så saknas det troligtvis en koppling till barnet i systemet. Vänd dig till skolans expedition med personnummer, namn, e-postadress och mobilnummer. Ta gärna en skämdump alternativt fotografera felmeddelandet du har fått. Skriv ned hur du gjort för att logga in (mobil/surfplatta/dator och vilken webbläsare) så blir det enklare för oss att felsöka.