Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Läxhjälp - Matematik 5000

Läxhjälp - Matematik 5000

Välkommen till Matematik 5000 läxhjälp! De finns till för alla elever som använder läromedlet Matematik 5000 och som behöver en hjälpande hand. Skriv ett Facebook-meddelande till sidans inbox och förklara vad du behöver hjälp med, vilken uppgift och i vilken bok så försöker de hjälpa dig så fort som möjligt.
OBS! Det är bara matematikläraren som försöker hjälpa dig som ser din fråga.

Länk till sidan>>

Räknestuga live>>

Nokflex - Ett roligt sätt att träna matematik på
"En film som vänder sig till föräldrar som har elever i årskurs 1 på Stagneliusskolan. Specialläraren Daniel Nilsson förklarar i korthet hur vi jobbar med Nokflex och hur föräldrarna kan hjälpa oss i detta arbete."