Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Lån av elevdator

Lån av elevdator

Antagna elever till gymnasieutbildning i Kalmarsunds gymnasieförbund vid nationellt program på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan har möjlighet att låna en personlig dator under sin studietid. De flesta antagna elever erbjuds att låna en Chromebook, på vissa utbildningar används andra datorer.

Chromebook tillsammans med G Suite for Education erbjuder en robust digital plattform som är väl anpassad för användning i skolan. För att låna en dator behöver eleven och vårdnadshavare ta del av och godkänna avtal för lån av datorutrustning.

Datorerna delas ut till gymnasieelever på nationellt program ut preliminärt veckan efter skolstart. För att eleven ska få låna datorn måste du som vårdnadshavare eller myndig elev skriva under ett avtal. Det är viktigt att avtalet är signerat i god tid senast lördag den 2021-08-22 för att eleven ska få sin lånedator. Information om tid och plats för utdelning lämnas separat genom respektive skola.

Underskrift av låneregler

Med Mobilt BankID

Regler för lån av dator når vårdnadshavare eller myndig elev med Mobilt BankID på följande adress: https://www.gyf.se/gyskoldator
Godkänn (signera med BankID) reglerna efter genomläsning tillsammans med elev. Reglerna kan vid behov senare nås på samma adress www.gyf.se/gyskoldator

Efter godkännande med Mobilt BankID enligt ovan behöver eleven inte ta med sig underskrivna regler till utdelningstillfället.

Utan Mobilt BankID - Saknar du BankID?

Skriv ut, och skriv under reglerna och se till så att eleven tar med sig det underskrivet till utdelningstillfället. Här finns reglerna för utskrift: Avtalsblankett för lån av dator

Välkommen att kontakta This is an email address vid andra frågor.