Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Jämställdhetspriset 2020

Jämställdhetspriset 2020

genusmedvetenhet är en viktig del i undervisningen

Kalmarsunds gymnasieförbunds delar årligen ut ett jämställdhetspris på 10.000 kr. Priset ska stimulera till ett arbetssätt som förstärker det hållbara jämställdhetsarbetet som görs inom våra skolor och inom ramen för skolans verksamhet och undervisning.

I Kalmarsunds gymnasieförbund ska jämställdhet råda i förbundets verksamhet utifrån såväl ett medarbetarperspektiv, som ett elevperspektiv. Jämställdhetspriset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. 

Vem tycker du skall få priset?

Genom att fylla i ett nomineringsformulärgyf.se så kan du nominera någon/några till priset.

Alla anställda och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund kan nomineras. Nomineringar skall vara gymnasieförbundet tillhanda senast 31 oktober. Pristagare utses av en jury som består av Kalmarsunds gymnasieförbunds personaldelegation. Priset delas ut en gång per år under högtidliga former i december månad.

Vid frågor angående jämställdhetspriset, kontakta kommunikatör Jenny Herlin, tel. 0480-45 15 08, e-post This is an email address

grafik på en kvinna och en man som är jämställda

Nominera till priset!

Vem tycker du ska få priset? Här kan du fylla i ett formulär och skicka in din nominering.

Nomineringformulär