Stagneliusskolan / Kontakt / Elevhälsa / Studievägledare

Studievägledare

Anna-Stina Hedlund, Rebecka Martinsson och Cajsa Svensson

Välkomna till oss om du har frågor kring dina studier, vägledning om utbildningar, yrken och den aktuella arbetsmarknaden.

Rebecka Martinsson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

072-466 73 65

Cajsa Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Beteende, Samhälle och Handelsprogrammet

072-466 73 64

Anna-Stina Hedlund

Studie- och yrkesvägledare

Ekonomiprogrammet

072-241 31 86