Ölands utbildningscenter / Yrkesvux / Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Nästa planerade utbildningsstart: 23 augusti 2021!

Vård- och omsorgsutbildningen på Ölands utbildningscenter vänder sig till dig som vill arbeta inom ett yrke där du dagligen gör skillnad i någon annan människas liv och inom en bransch där det finns gott om jobb.

Utbildningen sträcker sig över en termin till tre år beroende på vald utbildningsinriktning, innehåller praktik (APL) och är speciellt planerad för att ge dig möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Utbildningen bygger på karaktärsämnena från det gymnasiala Vård- och omsorgsprogrammet. Vi är naturligtvis certifierade inom Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Om du läser 1550 p får du ett diplom* från Vård- och omsorgscollege, då blir du extra eftertraktad – i hela Sverige.

Nästa planerade utbildningsstart: 23 augusti 2021
Utbildningsanordnare: Ölands utbildningscenter
Önskvärda förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv din litteratur.
Finansiering: Utbildningen berättigar till CSN. Mer information och ansökan via www.csn.se
Ansökan: Kontakta studie-och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter.

Utbildningen

Utbildningen bedrivs på halv- eller helfart. Undervisningen är i regel schemalagd under en till två dagar i veckan, vilket ger dig möjlighet att kombinera din utbildning med ditt arbete. De schemalagda lektionerna består av föreläsningar, diskussioner och studiebesök samt praktiska moment. Vissa lektioners innehåll kräver obligatorisk närvaro och andra kan du kanske klara på egen hand. Resterande studier sker självständigt med hjälp av bl. a. studiehandledning på en webbaserad lärplattform samt kurslitteratur. Vid flera tillfällen i veckan erbjuder lärarna resurstid där du ges möjlighet att få extra hjälp och handledning. En stor del av utbildningen består av praktik på olika vårdinstanser där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. I planeringen av praktiken tar vi hänsyn till din ev tidigare arbetslivserfarenhet.

Inriktningar

Ölands utbildningscenter erbjuder olika inriktningar inom vård- och omsorgsutbildningen: äldreomsorg och LSS. Väljer du att läsa med i riktning mot äldreomsorg kan du studera i tre olika steg: hjälpare 350 p, vårdbiträde 800 p, undersköterska 1550 p.

Väljer du inriktning mot LSS omfattar din utbildning 1550 p och innehåller fördjupningskurser som behandlar OFV-/LSS-verksamhet. Vi erbjuder även kursen Akutsjukvård som påbyggnadskurs efter genomförd utbildning. Akutsjukvård ger dig behörighet att arbeta på t. ex. hälsocentraler och sjukhus.

Specialistområden

Som utbildad undersköterska har du möjlighet att vidareutbilda dig inom fler områden. Du kan t. ex. studera vidare till steriltekniker eller ambulanssjukvårdare, du kan bli specialistutbildad undersköterska inom anestesi, operation eller intensivvård, eller inrikta dig mot psykiatri eller demensomsorg.

Framtiden - karriärmöjligheter

Med vård- och omsorgsutbildningen i bagaget öppnar sig många dörrar. De råder stor brist på utbildad vårdpersonal inom såväl äldreomsorg och LSS-verksamhet som inom sjukvård. Utbildningen ger dessutom möjlighet till arbete som t. ex. elevassistent, församlingsarbetare eller kriminalvårdare. Dessutom är möjligheten till jobb utomlands stor – svenska undersköterskor är mycket eftertraktade i bl. a. Norge och Danmark. Det finns undersköterskor som efter en tid i yrket vidareutbildar sig till polis, lärare, sjuksköterska eller socionom. Du kan även utbilda dig till yrkeslärare för undersköterskor.

Möjligheterna är oändliga !

Kurslistor

I utbildningen till Hjälpare 350 p ingår följande kurser

Kurs Kurskod Poäng
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
100 p
Psykologi 1 PSKPSY01 50 p
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 p 

I utbildningen till Vårdbiträde 800 p ingår följande kurser

Kurs Kurskod Poäng
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 p
Hälsopedagogik HALHAL0 100 p
Medicin 1 MEDMED01 150 p 
Psykiatri 1 PSYPSY01 100 p 
Psykologi 1 PSKPSY01 50 p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01  100 p 
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 p

I utbildningen till Undersköterska med inriktning äldreomsorg 1550 p ingår följande kurser

Kurs Kurskod Poäng
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 p
Hemsjukvård SJUHEM0 100 p
Hälsopedagogik HALHAL0 100 p
Medicin 1 MEDMED01 150 p 
Psykiatri 1 PSYPSY01 100 p 
Psykologi 1 PSKPSY01 50 p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01  100 p 
Vård och omsorg vid demens GERVÅR0 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 p
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 p
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 p
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 p
Gymnasiearbete GYARVO 100 p

I utbildningen till Undersköterska med inriktning OFV/LSS 1550 p ingår följande kurser

Kurs Kurskod Poäng
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 p
Hälsopedagogik HALHAL0 100 p
Medicin 1 MEDMED01 150 p 
Psykiatri 1 PSYPSY01 100 p 
Psykologi 1 PSKPSY01 50 p
Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 p
Socialpedagogik PEASOC0 100 p
Specialpedagogik 1 SPCSPE01  100 p 
Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100 p
Vård och omsorg vid demens GERVÅR0 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 p
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 p
Vårdpedagogik och handledning PEAVÅD0 100 p
Gymnasiearbete GYARVO 100 p

* För att få ett diplom utfärdat från Vård- och omsorgscollege krävs godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1

Kontakt

Leona Lindqvist

Signatur: LL

Studie- och yrkesvägledare

0485-66 57 03

0722-47 68 98

Ann-Christine Raun

Signatur: ACR

Lärare

Vård- och omsorgsämnen

Arbetslag Komvux: 0485-665720

0722-06 64 30

Agneta Lindskog Kristensson

Signatur: ALK

Lärare

Barn- och fritidsämnen, Vård- och omsorgsämnen

Arbetslag Komvux: 0485-665720

0722-40 35 51

Träffa en våra studenter