Ölands utbildningscenter / Kontakt / Pedagogisk personal

Pedagogisk personal

Kontaktuppgifter till skolans pedagogiska personal, sorterat på efternamn.

 • Kerstin Bjellert

  Signatur: KB

  Lärare

  Barn- och fritidsämnen,Svenska och Svenska som andraspråk

  Arbetslag Komvux: 0485-665720

 • Lene Blakkisrud

  Signatur: LB

  Lärare

  Engelska (Föräldraledig)

  Arbetslag Komvux: 0485-665720

 • Torgil Ekman

  Signatur: TE

  Lärare

  Kök- och restaurangämnen

  Kök- & restaurangutb.: 0485-665725

 • Ulf Hansson

  Signatur: UH

  Lärare

  SFI

  Arbetslag SFI: 0485-665740

 • Agneta Lindskog Kristensson

  Signatur: ALK

  Lärare

  Barn- och fritidsämnen, Vård- och omsorgsämnen

  Arbetslag Komvux: 0485-665720

 • John-Rune Lindström

  Signatur: JRL

  Lärare

  Engelska, Svenska och Svenska som andraspråk

  Arbetslag Komvux: 0485-665720

 • Carina Nordenmarker

  Signatur: CN

  Lärare

  Specialpedagog, SFI, Lärvux

  Arbetslag SFI: 0485-665740

 • Evin Petersson

  Signatur: EP

  Lärare

  Vård- och omsorgsämnen

  Arbetslag Komvux: 0485-665720

 • Rahele Rahrow Saravani

  Signatur: RRS

  Pedagogisk assistent

  Modersmålsstöd, Studiehall

  Arbetslag SFI: 0485-665740

 • Ann-Christine Raun

  Signatur: ACR

  Lärare

  Vård- och omsorgsämnen

  Arbetslag Komvux: 0485-665720

 • Sarmite Roske

  Signatur: SR

  Lärare

  SFI

  Arbetslag SFI: 0485-665740

 • Anna Runberger

  Signatur: AR

  Lärare

  SFI, Svenska och Svenska som andraspråk

  Arbetslag SFI: 0485-665740

 • Helena Svedrin

  Signatur: HS

  Lärare

  Kök- och restaurangämnen

  Kök- & restaurangutb.: 0485-665725

 • Ingela Svensson

  Signatur: IS

  Lärare

  Matematik, Naturbruksämnen, Lärvux

  Arbetslag Komvux: 0485-665720