Krisgrupp

Ölands Gymnasiums krisgrupp ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas vid t.ex. dödsfall eller olycka. Gruppen består av (ansvar i turordning):

Karin Hovmark, Rektor
Tlf arb: 0485-66 57 01, 0702-79 67 24

Ann-Christine Raun, Lärare
Tlf arb: 0485-66 57 22, 0722-06 64 30

Emma Linde, Planeringsassistent
Tlf arb: 0485-66 57 02, 0722-37 90 57

Torgil Ekman, Lärare
Tlf arb: 0485-66 57 25