Kursplan

De här kurserna läser man på VVS- och fastighetsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng:
Engelska 5, 100 poäng
Historia 1a:1, 50 poäng
Idrott och Hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1a, 100 poäng
Naturkunskap 1a:1, 50 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1a:1, 50 poäng
Svenska 1, 100 poäng eller Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen, 400 poäng
Praktisk ellära, 100 poäng
Systemuppbyggnad, 100p
Värmelära, 100p
Verktygs- och materialhantering, 100p

Inriktning VVS-teknik, 300 poäng
Entreprenadteknik, 100p
Sanitetsteknik 1, 100 poäng
Värmeteknik 1, 100p

Programfördjupningar, 900 poäng
Injusteringsteknik, 100 poäng
VVS svets och lödning rör, 100 poäng
Industrirörteknik 1 + 2, 200 poäng
Sanitetsteknik 2, 100 poäng
VVS gassvetsning rör, 100 poäng
VVS-teknik, 200 poäng
Värmeteknik 2, 100 poäng

Individuellt val, 200 poäng

Gymnasiearbete, 100 poäng

Grundläggande behörighet med svenska 2+3 och engelska 6 garanteras

Kontakta oss

Linda Blomdahl

Signatur: L

Rektor

TE, VF-programmen

0480-45 16 05

070-214 27 03

Magnus Bobin

Signatur: BN

Lärare

VVS och fastighetsämnen

0480-45 34 42

070-241 83 33

Ann-Kristin Steen

Signatur: SAK

Studie- och yrkesvägledare

EE, TE och VF-programmen

0480-45 16 20