Lars Kaggskolan / Utbildningar / Studieekonomi

Studieekonomi

Är du under 20 år och studerar gymnasiet då kan du få studiehjälp. Från och med hösten det år du fyller 20 kan du få studiemedel.

Studiehjälp - till vårterminen det år du fyller 20

Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag:

  • studiebidrag (ingen ansökan krävs)
  • extra tillägg (ansökan krävs)
  • inackorderingstillägg (ansökan krävs)

Studiemedel - från höstterminen det år du fyller 20

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Prata med kuratorerna om du har frågor om din studieekonomi.