Lars Kaggskolan / Utbildningar / Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet (IM)

Elever studerar

Fyra olika introduktionsprogram kan ge dig som är obehörig till nationella program nya möjligheter. Via programmen kan du bli behörig till ett nationellt program, förberedas för jobb eller gå vidare till annan skola. På Lars Kaggskolan har vi följande fyra.

Programinriktat val (IMV)

 Programinriktat individuellt val är en utbildning som kan leda till behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Du följer flera kurser på ett nationellt program samtidigt som du läser de grundskolekurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion (IMY)

 Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du kan få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att få arbete eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Du och skolans vägledare gör en plan för hur utbildningen ska utformas. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är en förberedelse för yrkesintroduktion, behörighet till nationellt gymnasieprogram, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utefter dina behov och förmågor samt skolans möjligheter och vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Möjlighet att läsa in behörighet till gymnasiet får du genom att bland annat läsa matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och idrott.

bild på film klipp


Kontakta oss

Inga Andersson

Signatur: A

Rektor

IM-programmen

0480-45 17 71

072-705 56 73

Ebba Franson

Signatur: FEB

Samordnare

Mottagning/Antagning

072-201 84 35

Patrick Williamsson

Signatur: WPA

Studie- och yrkesvägledare

FT, IM- programmen

0480-45 16 33

070-347 53 90