Lars Kaggskolan / Utbildningar / Inför skolstarten / Skolstart höstterminen 2022

Skolstart höstterminen 2022

Årskurs 1
Måndag den 22 augusti är det upprop för Lars Kaggskolans blivande elever i Hörsalen. Nedan redovisas de tider som gäller.

Kl. 08:30
Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Kl. 09:30
Hantverksprogrammet; frisör, hår- och makeupstylist, Naturvetenskapsprogrammet

Kl. 10:30
Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, El och energiprogrammet

Årskurs 2 och 3
Tisdagen den 23 augusti är det upprop för årskurs 2 och 3 kl 08:30. Uppropssalarna anslås vid entrédörrarna.