Lars Kaggskolan / Utbildningar / Inför skolstarten

Inför skolstarten

Vi hoppas att du får givande, intressanta och roliga år fyllda av upplevelser på Lars Kaggskolan och att du ska få uppleva det som kallas Kaggandan och att du snart kommer att känna dig som en riktig Kaggnist.

Välkommen som elev till Lars Kaggskolan - din nya arbetsplats!

Vi som arbetar här gläds över att få ta emot dig på ”Kagg,” som vi kallar vår skola i vardagslag. Vi är övertygade om att du kommer att trivas här, och vi ber dig att aldrig tveka att fråga om du undrar över något.

På Lars Kaggskolan kommer du att träffa många olika ungdomar som går på någon av våra skilda utbildningar. Blandningen av elever med olika specialintressen är ett särdrag för skolan. Ett annat signum är trivseln på skolan. Eleverna som går här och har gått här intygar att här råder en god stämning mellan elever samt mellan elever och vuxna. De grundläggande värderingar som kommer till uttryck i Lars Kaggskolans Allemansrätt respektive ordningsregler är något som vi alla står bakom och visar i vårt praktiska handlande på skolan.

När du nu börjar på gymnasieskolan, kommer du att märka att vi ger dig ett stort ansvar för ditt eget lärande. Vi räknar även med att du är beredd att ta det ansvaret fullt ut. Vilka erfarenheter du än har av din tidigare skolgång i grundskolan, ska du komma ihåg att du nu börjar något nytt, som innebär nya möjligheter och utmaningar.

Några viktiga år i ditt unga liv kommer du att tillbringa hos oss här på Kagg. Under tiden utvecklas du från tonåring till vuxen, mogen människa. De människor du möter här och de erfarenheter du skaffar dig här – både innanför och utanför klassrummet – kommer att vara väsentliga för dig resten av livet.

Än en gång välkommen!

Hela personalen på Lars Kaggskolan.