Planering

Här hittar du dokument för planering av läsårets verksamhet.

I läsårsplaneringen kan du läsa när de nationella proven är, lovens placering m.m.

I APL-planeringen kan du se vilka veckor som yrkesförberedande program har arbetsplatsförlagt lärande (APL).