Lars Kaggskolans värdegrundsarbete

På denna site hittar ni material som kan användas i arbetet med värdegrund och likabehandling i klassrummet.

Materialet har sammanställts av elevhälsan och biblioteket.

Länk till siten