Folkhögskola

Folkhögskolan är en studieform för vuxna över 18 år. Det finns både eftergymnasiala utbildningar och allmänna linjer där man kan skaffa sig gymnasiekompetens och behörighet till högskolan.

Det finns 150 folkhögskolor i Sverige. 107 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 43 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.
Varje folkhögskola bestämmer självständigt över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Folkhögskolan utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.