Behörighet och urval till högskolan

Tänk på att det är olika regler för de som började gymnasiet 2011 och de som började tidigare.

Fr.o.m höstterminen 2022 kommer vissa förändringar i tillträdesreglerna. Håll dig uppdaterad på UHR och respektive utbildnings hemsida.