Lars Kaggskolan / Kunskapsporten / Kontakt / Frånvaroanmälan - elev

Frånvaroanmälan för elever

logotype för Skola24

Kalmarsunds gymnasieförbund använder Skola24 för schema och frånvarohantering.

Schema

 • Logga in i Skola24 med dina användaruppgifter https://ksgyf.skola24.se/
 • Klicka på Översikt - Schemavisare
 • Du kan se schema för klasser och lärare i schemavisaren. Till schemavisaren behövs inget inlogg.

Frånvaro (omyndiga elever)
När du som elev är inloggad kan du se din eventuella frånvaro. Frånvaroanmälan kan göras av din vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan (myndiga elever)

 • Logga in i Skola24 med användaruppgifterna https://ksgyf.skola24.se/
 • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Anmäla frånvaro"
 • Klicka på "Ny frånvaroanmälan"
 • Välj heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag
 • Fyll i rätt datum och eventuella tider
 • Välj anledning
 • Klicka på "Anmäl frånvaro"
 • När du som elev är inloggad kan du även se din eventuella frånvaro.

Instruktionsfilm

Anmälan genom telefon (myndiga elever)

 • Ring 0515-77 73 07
 • Följ instruktionerna
 • Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffrror ÅÅMMDDXXXX)
 • Ring före klockan 12 den dag du är borta

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget vid anmälan genom Talsvar. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag. Om du ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror.

Skola 24 elev

Instruktion för frånvaroanmälan och schema elev

Skola24 elev

Skola24 myndig elev

Instruktion för frånvaroanmälan och schema myndig elev

Skola24 myndig elev

Skola24 vårdnadshavare

Instruktion för frånvaroanmälan och schema för vårdnadshavare

Skola24 vårdnadshavare