Elevhälsan

Skolan har till uppdrag att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan har i detta en förebyggande och hälsofrämjande roll.

Elevhälsan arbetar bland annat med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsan ska också stödja enskilda elevers utveckling och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs strävan att nå målen för sin utbildningen.

Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor och speciallärare/-pedagog.

Kalmarsunds Gymnasieförbund ingår tillsammans med Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun samt Landstinget i Kalmar län i ett projekt som handlar om att kartlägga alla resurser i kommunen runt barn och ungdomars psykiska hälsa.

Det finns en samlingsportal med information och länkar om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för barn och ungas psykiska hälsa. Klicka på länken nedan för att besöka portalen.
Kalmar kommuns webbportal för Barn och ungas psykiska hälsa >> 

Elevhälsans info-sida

Här hittar du länkar till olika webbplatser samt övrig information som du kan ha nytta av under din tid på Kagg.

Elevhälsans info-sida

Ooops vi har blivit med gymnasist

Läs gymnasieförbundets elevhälsas broschyr om råd och tips inför gymnasietiden.